SSH un citas lietas

Izdaiļot savu SSH profilu nav liela māksla, bet es vēlējos padalīties ar savu risinājumu. Tiem kas nezin atveram .bashrc failu, kas atrodas home direktorijā lietotājam, kuru vēlamies izdaiļot.

cd
nano .bashrc

Ja šis fails ir tukšs aizvietojam tā saturu, vai papildinām failu ar

# ==== alias for colors ========
red=$(tput setaf 1)
green=$(tput setaf 2)
blue=$(tput setaf 4)
reset=$(tput sgr0)
PS1="\[$red\]\u\[$reset\]@\[$green\]\h\[$reset\]:\[$blue\]\w\[$reset\]\$ "

Saglabājam failu, relogin un gatavs

Iegūtais rezultāts būs aptuveni šāds:

lietotājs@servera_hostname:~$

Ja vēlamies pārtināt savu dabu linux consolē protams varam sabāzt šajā failā kaudzi ar aliasiem, kas bieži izrādās ļoti noderīgi
Pāris kurus es izmantoju:

alias ls='ls -lah' #slinkuma dēļ lietoju šādu 
alias www='cd /ceļš/uz/manu/www/direktoriju/'

Un ja ir tieksme sevi apveltīt ar personalizētu welcome message tad veicam šādas darbības lietotāja home direktorijā izveidojam .hushlogin failu un atstājam to tukšu.

cd
touch .hushlogin

Pēc tam atveram jau pieminēto .bashrc un papildinām to ar

echo "
Esi sveicināts, apsoli ka nesalauzīsi visu
"

Protams Testus esmu veicis tikai un vienīgi uz Debian Lenny 5.0.6, un grūti teikt vai uz visiem citiem Linuxšiem ir tieši tā pat, bet mēģināt jau var.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.